Privacybeleid

"Jouw privacy vinden wij belangrijk"


Privacyverklaring

Waarom een privacyverklaring?
Als je lid wordt van BEWEEG. boutique gym, onze gym bezoekt of een bestelling doet via onze website (www.beweegboutiquegym.nl), hebben wij een aantal persoonsgegevens van je nodig. Waarom wij deze persoonsgegevens nodig hebben en wat wij met deze gegevens doen, leggen wij uit in deze privacy verklaring.

Wij vinden privacy belangrijk en zo zijn we betrokken bij het beschermen van de privacy van onze leden. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig opgeslagen, verwerkt en beveiligd. BEWEEG. boutique gym leeft alle verplichtingen voortvloeiende uit de AVG en andere privacywetgeving zorgvuldig na.

BEWEEG. boutique gym is gevestigd aan Langelermaatweg 71, 7553 JE in Hengelo (OV), Nederland.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
De volgende persoonsgegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt:
Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, e-mail adres, telefoonnummer, adresgegevens, bankgegevens, informatie rondom je bezoek aan onze gym (in- en uitgaande tijd en geboekte lessen), transactiegegevens uit bestellingen, IP-adressen besturingssysteem en type browser en tijdstempels.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?
De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
Het aanmaken van een lidmaatschap, het opstellen & versturen van facturen, het verstrekken van informatie, het verbeteren van onze dienstverlening, het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website, het eventueel verstrekken van informatie met betrekking tot nieuwe producten en diensten, om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen die voortkomen uit contracten die we met jou hebben afgesloten, evenals voor facturering en levering.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
We verstrekken/verkopen/verhandelen geen persoonsgegevens aan derden zonder jouw toestemming daartoe. Met het accepteren van deze verklaring stem je ermee in dat wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die wij gebruiken voor het (uit)leveren van onze diensten/producten. Jouw gegevens zullen uitsluitend gedeeld worden indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Foto’s
Wij maken regelmatig foto’s in onze gym van onze trainingen/evenementen. Deze foto’s worden gebruikt als content op onze social media kanalen en op onze eigen website.
Mocht je op een foto staan en niet willen dat deze gebruikt wordt, dan verwijderen we de foto altijd op verzoek.

Je rechten
Je hebt altijd recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je bewaren. Als deze gegevens onjuist mochten zijn, kun je ons helpen deze aan te passen. Ook heb je het recht ons te vragen je persoonsgegevens te verwijderen of om uw persoonsgegevens op een gegevensdrager aan je ter beschikking te stellen. Verzoeken daartoe worden altijd gehonoreerd. Je kunt genoemde rechten uitoefenen door een email te sturen naar het contactadres op de site.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?
Wij bewaren je persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden. Nadat je je lidmaatschap hebt opgezegd, worden jouw gegevens maximaal 2 jaar bewaard.

Beveiliging
Vanwege onze dienstverlening en het vertrouwen dat je in onse moet kunnen stellen, treffen we passende maatregelen om te waarborgen dat de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming AVG.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving.

Wijzigingen
BEWEEG. Boutique gym behoudt zich het recht voor om haar privacyverklaring aan te passen en te wijzigen. Voor vragen, neem contact met ons op via info@beweegboutiquegym.nl.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 november 2018.